Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN

                             UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW KONSUMENCKICH OD 25 GRUDNIA. ZACHĘCAMY    DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY. NOWY REGULAMIN DOSTĘPNY POD ADRESEM: http://adrenalinasklep.pl/files/dokumenty/Adrenalina_sklep_Regulamin_25_grudnia_2014.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.adrenalinasklep.pl

I Postanowienia ogólne

1 Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl dostępnego pod adresem: www.adrenalinasklep.pl są: Piotr Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 1230793140 oraz REGON 017161649, wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz Mieczysław Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 5321044989 oraz REGON 012166263, wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ADRENALINA S.C. P.M. Podczaski z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul: Arbuzowa 31, 02-747 Warszawa o numerze NIP …................................. i REGON …...........................

2 Wszystkie produkty oferowane w sklepie Adrenalinasklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3 Przedmiotem działalności sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl jest sprzedaż detaliczna obuwia sportowego i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

5 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II Definicje

1 REGULAMIN – niniejszy regulamin

2 SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.adrenalinasklep.pl

3 SPRZEDAWCA– Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl dostępnego pod adresem: www.adrenalinasklep.pl są: Piotr Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 1230793140 oraz REGON 017161649, wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz Mieczysław Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 5321044989 oraz REGON 012166263, wspólnik spółki cywilnej wpisany do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ADRENALINA S.C. P.M. Podczaski z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul: Arbuzowa 31, 02-747 Warszawa o numerze NIP …................................. i REGON …...........................

4 KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.adrenalinasklep.pl

5 ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl, propozycja zawarcia umowy sprzedaży

6 UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7 KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Adrenalinasklep.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

8 REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Adrenalinasklep.pl

9 UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

10 TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl

11 KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

1 Rejestracja w sklepie internetowym Adrenalinasklep.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2 W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3 Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

Dane personalne:

1 Imię

2 Nazwisko

Dane adresowe:

1 Ulica i numer

2 Miejscowość

3 Kod pocztowy

4 Województwo

Dane do logowania:

5 E-mail

6 Hasło

7 Powtórz hasło

8 Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

9 W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

10 W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

1 Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.adrenalinasklep.pl. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2 Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Wyjątkowo w przypadku chęci wysyłek zagranicznych, Klient proszony jest o kontakt ze sklepem w celu ustalenia szczegółów.

3 Ceny podane na stronie sklepu www.adrenalinasklep.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4 Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

5 Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

6 Ilość produktów przewidzianych sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażą jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.

7 Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Adrenalinasklep.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

8 W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

9 „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

10 Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy.        Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

11 Klient składając zamówienie opcjonalnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu można również wybrać inny adres dostawy niż dane billingowe.

12 Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klientowi ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „złóż zamówienie”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez sklep mailowo złożonego zamówienia.

13 Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

14 Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

15 Wysyłka towaru następuje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

16 Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu.

17 Produkty dostępne w sklepie podlegają aktualizacji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. W przypadku gdy Klient chciałby wiedzieć, czy na pewno dany produkt jest dostępny poza godzinami aktualizacji jak i w weekendy, proszony jest o kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu: Burton / Vans, Arbuzowa 31: (22) 428 21 01.

18 Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

19 W przypadku chęci realizacji zamówienia koniecznym będzie złożenie nowego zamówienia.

20 W sytuacji nie odebrania przesyłki wysłanej za pobraniem i zwrotu przesyłki do sklepu, zamówienie zostaje anulowane po 7 dniach. W ciągu tych 7 dni Klient będzie mógł odebrać towar osobiście w wybranym sklepie.

21 W sytuacji braku odbioru towaru, określonego w pkt 20 zamówienie zostaje anulowane, a dokonanie zakupu będzie możliwe jedynie po spełnieniu warunku określonego w pkt 19.

V Sposób płatności

1 Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

2 Na życzenie Klienta sklep wystawia Fakturę VAT lub paragon, w zależności od wskazania.

3 Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

1 przelewem – wpłata na rachunek bankowy firmy Adrenalinasklep.pl pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru na podany numer konta: ADRENALINA S.C. P.M. Podczaski ul. Arbuzowa 31, 02-747 Warszawa Alior Bank S.A. 45 2490 0005 0000 4600 5126 8190

2 płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze

3 płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

4 płatność za pomocą PayU

3 Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

1 Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2 Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DPD, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od wybranego przez siebie sposobu.

3 Koszta dostawy przedstawiają się następująco:

Za zakupy do kwoty 200 zł:

-12 zł przesyłka pocztowa

-14 zł przesyłka pocztowa pobraniowa

-15 zł przesyłka kurierska

-17zl przesyłka kurierska pobraniowa

Za zakupy powyżej 200 zł:

-0 zł przesyłka pocztowa

-0 zł przesyłka pocztowa za pobraniem

-0 zł przesyłka kurierska

-0 zł przesyłka kurierska za pobraniem Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy pod następującymi adresem: SKLEP Adrenalina BURTON/VANS ul. Arbuzowa 31 02-747 Warszawa Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

5 W sytuacji gdy wartość zamówienia przekroczy 1000 złotych przesyłka realizowana jest na koszt sprzedającego.

6 Na życzenie Klienta sklep może zrealizować wysyłkę zwykłą, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

8 Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

9 Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: (22) 428 21 01 bądź na adres e-mail: sklep@adrenalinasklep.pl.

VII Reklamacje 

1 W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3 W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.

4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

5 Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1 korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

lub

  2 korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

6 Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

7 Reklamacje prosimy kierować na adres:

SKLEP Adrenalina

BURTON/VANS

ul. Arbuzowa 31

02-747 Warszawa

VIII Gwarancja

1 Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Adrenalinasklep.pl mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

2 Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawana na żądanie.

3 Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

IX Wymiana

1 Wszystkie towary zakupione w sklepie podlegają wymianie.

2 Sklep daje możliwość wymiany w ciągu 10 dni od dnia odebrania towaru. Za przyczynę wymiany przyjmujemy złe dobranie rozmiaru towaru.

3 Wymiana będzie możliwa jedynie w przypadku, gdy towar wymieniany nie będzie nosił śladów używania a jedynie służył do przymiarki i stwierdzenia niezgodności rozmiaru.

4 W przypadku stwierdzenia przez Sklep, że nadesłany przez Klienta towar nosi ślady używania, towar zostanie odesłany przez Sklep do Klienta po opłaceniu przez niego kosztów jego odesłania.

5 Sklep nie zwróci Klientowi kosztów poniesionych przez niego, w związku z zakupem towaru, odsyłanego do sklepu z zamiarem wymiany i który z przyczyn określonych w pkt 4 nie spełniał warunków przewidzianych warunkami zwrotu.

6 W celu dokonania wymiany prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia czy interesujący Klienta rozmiar jest dostępny.

7 Koszty odesłania towaru do sklepu jak również ponownej wysyłki wymienianego towaru spoczywają na Kupującym.

8 Wymiana może być dokonana na dowolny towar znajdujący się w sklepie, z zastrzeżeniem, że nie może być o wartości niższej niż towar wymieniany.

9 W przypadku chęci dokonania wymiany na towar o wyższej wartości, Klienta prosi się o kontakt ze sklepem w celu ustalenia szczegółów dopłaty różnicy w cenie oraz ustalenia kwestii wysyłki towaru.

10 Wymiana określona w pkt 9 może zostać dokonana również w wybranym sklepie stacjonarnym i następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych.

11 W celu każdorazowego procesu wymiany prosimy o kontakt ze sprzedawcą, który w rozmowie z Klientem ustali najbardziej korzystne dla Klienta dokonanie wymiany towaru.

12 Towar, który nie podlegał wymianie wskutek nie spełnienia czynników określonych w pkt 4 będzie możliwy do odbioru w punkcie stacjonarnym sklepu, wybranym w porozumieniu z Klientem, przez okres 14 dni.

13 Jeżeli Klient nie odbierze towaru w ciągu 14 dni, i mimo kontaktu ze strony Sklepu nie będzie wyrażał woli odebrania towaru nie podlegającego wymianie, sklep postąpi jak w pkt 5 oraz będzie mógł pozbyć się zalegającego towaru, informując o tym fakcie Klienta z 3 dniowym wyprzedzeniem.

X Zwroty

1 Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@adrenalinasklep.pl bądź też listownie na adres:

SKLEP Adrenalina

BURTON/VANS

ul. Arbuzowa 31

02-747 Warszawa

2 Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

4 Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentow i w wypadkach:      

  1 dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  2 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  3 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  4 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  5 dostarczania prasy;

  6 usług w zakresie gier hazardowych.

XI Postanowienia końcowe

1 Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.      2  Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3 Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: telefon:

(22) 428 21 01

e-mail: sklep@adrenalinasklep.pl

pisemnie na adres: ADRENALINA S.C. P.M. Podczaski, ul. Arbuzowa 31, 02-747 Warszawa

5 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.adrenalinasklep.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6 Nazwa sklepu internetowego www.adrenalinasklep.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ….... listopada 2013 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl